PERSONLIGT MEDLEMSKAB koster 200 kr. årligt, - institutioner 250 kr.

        Abonnement på IT-posten koster årligt 200 kr.

        Send en E-mail til formanden for yderligere information, henvendelse eller medlemskab:

        Medlemskab/Information