Formandens beretning for arbejdsåret 2008-09

under generalforsamlingen den 21. marts i Broby på Fyn.

 

Bestyrelsen har været samlet 3 gange og har arbejdet godt sammen for at løse opgaverne og opnå et godt resultat for foreningen og medlemmerne.

Også vor kasserer – valgt udenfor bestyrelsen – er en god samarbejdspartner, - der i år regnskabsmæssigt har fået rettet skuden op og opnået et udmærket resultat for os alle.

Hovedopgaverne for bestyrelsen har i år været som følger


Det internationale årsmøde i Fjaltring.

Som alle ved måtte vi flytte årsmødet fra Georgien til Fjaltring grundet krigstilstanden. Der blev ikke givet os megen tid. Jeg tror at vi i februar havde den afgørende samtale med Galina, - men hu havde allerede på forhånd tilkendegivet, at situationen kunne blive alvorlig.

Det viste sig så, at der i og omkring Fjaltring/Lemvig var basis for at afholde mødet dér. Og det viste sig at være et godt valg. Der blev dannet en lokal arbejdsgruppe bestående af formanden og næstformanden (Jette) samt kassereren (Svend Jørgen) samt et lokalt medlem, godt kendt i og med Lemvig, Per Gundersen.

I løbet af et par møder var såvel rammer som indhold samt økonomi bragt på plads. Et par sommerhuse blev fundet der sammen med den gamle lærerbolig ved skolen kunne danne rammen om overnatning og ophold med køkkenfaciliteter. Indholdet fik arbejdsgruppen også på plads, da dets lokale netværk viste sig stort og hjælpsomt. Økonomiens grundsten var 10.000 kr. fra ”Hermod Lannungs fond” samt 4.000 kr. fra ”1. maj fonden”. Dertil kom lokale tilskud på 7.000 kr. samt flere håndsrækninger som gratis brød, billige fisk og kartofler og invitation til gratis måltider, gratis entrebilletter mm. Oveni kom et ophold som gæster i medlemsfamilier.

Det har da også vist sig, at deltagerne var tilfreds med programmet. Men vi havde nok ikke givet plads nok til en diskussion af de fælles spørgsmål, som programmet i øvrigt lagde op til.

Fra hele foreningen skal der derfor lyde en tak til alle i omkring Fjaltring/Lemvig, som har gjort det muligt for os at løse opgaven på bedste måde.

 

Vort internationale månedsmagasin –” IT-posten”.

Vi har i år igen fået 16.000 kr. fra Undervisningsministeriets tidsskriftsfond, således vi er i stand til at trykke bladet på normal vis. Igennem en årrække har ”man” accepteret, at mit lay-out-arbejde kunne konverteres til porto, - men det går ikke længere. Så kun ved en hjælpsom sponsor, kan vi få råd til at sende bladene, - dog i lidt begrænset omfang.

Arbejdsgangen har været, at vort korps af internationale redaktører har fremsendt mig deres bidrag, som så er blevet omformet til artikler med billeder osv. Det har været et lidt ensomt og krævende arbejde, - så da Troels Toftkær sidste år accepterede at være behjælpelig med redaktionen, har dette selvfølgelig været en aflastning og en stor hjælp til bedømmelse af artiklerne. Måske skulle der flyttes yderligere ansvar ud til nogle af de aktive internationale redaktører?

Nepal-projektet med dets skoledel og strikkedel.

Efter mere end et års forsøg på at PROJEKTRÅDGIVNINGEN gjort interesseret i vort skoleprojekt måtte Niels Kristen og jeg indse, at det nok blev for svært. Vi blev anbefalet at søge Kulturministeriet om deres støtte til almennyttige konkrete formål (Tips- og Lottomidlerne). Det gjorde vi og blev bevilget 5.000 kr. til undervisningsmaterialer til de 2 skoler. Desuden 8.000 kr. til strikkekvinderne i ”Hands of Yolmo Women Industri”. Vi har nu fået anden levering af strikketøj baseret på en vurdering og ønsker efter den første levering. Kvaliteten er blevet langt bedre, - men skal formentlig også omfatte bomuld og tyndere garn. Indtil nu har vi omsat for 2.000 kr. strikvarer og generalforsamlingen skal tage stilling til, om projektet skal fortsættes og i hvilken form. Vi har ansøgt om samme beløb til uddeling i maj måned dette år.

En gruppe medlemmer har hidtil doneret faste beløb til skoleprojektet, som har ansat 1 ekstra lærer ved de to landsbyskoler i henholdsvis Narkote og Tartong. Vi skal også diskutere vor fremtidige støtte og dens form. Gerne skulle salget af strikvarerne gradvist kunne overtage helt eller delvist det nødvendige beløb.

Det vil jo også blive mulighed for at sætte sig in i de tre projekter, når i i oktober besøger Nepal og besøger de to skoler samt ”strikkeklubben”.

Forberedelse til årsmødet i Azerbajdjan (Ca. 28/6 – 11/7 2009)

Der synes at være interesse nok for at tage del i mødet i Baku og Kaukasus´ bjerge. Aeroflot kan bringe os til Baku og tilbage via Moskva for ca. 3.500 kr. Fatma tilskrevet os følgende om program og priser: 27/6 (lørdag) – 3/7 (fredag) + 10/7og 11/7 tilbringes i Baku for 60 Euro pr dag. Altså 9 dage a`60 euro = 540 Euro. 4/7 (lørdag) – 9/7 (torsdag) er vi i bjergene (Ismayili), dvs. 6 dage a` 60 Euro = 360 Euro. I alt 900 Euro = 6.750 kr. Med transport: 6.750 kr. + 3.500 kr. = 10.250 kr. Dertil skal vel lægges lidt til foreningen? Men vi kan vel ikke vedblive at have 10.000 kr. som øverste grænse for 14 dage?

Et spørgsmål er det, om andre end vesteuropæere kan få råd til at deltage!

 

Forberedelse af rejsen til Nepal og projektbesøget. (Ca. 11/10 – 24/10 2009)

”Østjysk Rejsebureau” i Århus meddeler, at de har en pris på 6.700 kr. retur til Kathmandu. Jimmy regner med at skulle have mellem 550 og 600 US-dollar for de 14 dages ophold med transport og mad. 600 Dollars svarer i dag til omkring 3.400 kr. I alt vil turen koste 10.100 kr. – og så skal ITA vel tjene en smule.

Jimmy har ligeledes lavet en plan over besøget. Men Niels og jeg finder at programmet koncentreres om besøg til de 2 skoler og ellers ”turisme”, således at der dannes 2 hold: et for dem der vil gå turen op til landsbyen og et hold, der forbliver på det mere jævne. Dette har Jimmy erklæret sig indforstået med. Men selvfølgelig skal generalforsamlingen drøfte Jimmys udspil.


Årsmødet i efteråret

Blev holdt hos Helle og Jørgen i Dragør. Og det var en pæn lille forsamling, der diskuterede vort arbejde og lagde planer for fremtiden. Det forekommer mig, at disse efterårsmøder af ret så forskellig art igennem årene har været vigtige for at lære hinanden at kende, lære af vor fælles erfaring samt skabe en vis kontinuitet i arbejdet. Tak til Helle og Jørgen for det gode forarbejde!


Vor generalforsamling her i marts 2009

Vi har valgt at henlægge dette års generalforsamling til et sted midt i Danmark, - og er derfor glad for, at Ole og Inger vil påtage sig det besvær, det er at forberede dette møde og endog skaffe mad og overnatning. Tak til jer begge!

Jeg foreslår at generalforsamlingen foruden det vedtægtsmæssige skal diskutere og tage stilling til følgende emner:

  •     Det internationale årsmøde i Azerbajdjan

  •     Selve rejsen til Nepal i efterårsferien + 1 uger

  •     Skoleprojektet og dets finansiering

  •     Strikkeprojektet og dets finansiering samt markedsførelse af strikvarerne mm.

  •     IT-Posten og dens indhold mm.

  •     Den internationale bestyrelse og dens virksomhed, - eller mangel på samme.

  •     Hjemmesiden, - indhold og udseende.

Slutteligt er det glædeligt at observere, at vort arbejde har vist sig interessant for nye medlemmer!

 

Frank Krøyer

Formand